รายการคนกลองคุยกัน Ep.1: Single Paradiddle / Shirley Murphy

รายการคนกลองคุยกัน Ep.2: Double Stroke

รายการคนกลองคุยกัน Ep.3: Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.4: Single Stroke / Double Stroke

รายการคนกลองคุยกัน Ep.5: Drag / Diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.6: Moeller

รายการคนกลองคุยกัน Ep.7: Add Rudiments

รายการคนกลองคุยกัน Ep.8: Double, Triples / Accent, Tap

รายการคนกลองคุยกัน Ep.9: Brain and Muscle memories

รายการคนกลองคุยกัน Ep.10: Triple Stroke / Double Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.11/1: Single Stroke Five / Single Backs

รายการคนกลองคุยกัน Ep.11/2: Buzz Roll / Parabuzzie / Paradiddle 5’s

รายการคนกลองคุยกัน Ep.12: Backstick / Why call Battery

รายการคนกลองคุยกัน Ep.13: Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.14: Paradiddle-diddle / Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.15: Flam Drag