รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.346: Five Stroke Paradiddle ตอนที่ 2

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.347: Five Stroke Paradiddle ตอนที่ 3

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.348: Herta ตอนที่ 1

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.349: Herta ตอนที่ 2

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.350: Herta ตอนที่ 3

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.351: Five Stroke Paradiddle Herta ตอนที่ 1

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.352: Five Stroke Paradiddle Herta ตอนที่ 2

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.353: Five Stroke Paradiddle Herta ตอนที่ 3

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.354: Para-pa-diddle ตอนที่ 1

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.355: Para-pa-diddle ตอนที่ 2

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.356: Para-pa-diddle ตอนที่ 3

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.357: Shirley Murphy ตอนที่ 1

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.358: Shirley Murphy ตอนที่ 2

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.359: Shirley Murphy ตอนที่ 3

รายการคนกลองคุยกัน season 2 Ep.360: Ravioli ตอนที่ 1