รายการคนกลองคุยกัน Ep.286: Cheese Swiss Doudle Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.287: Cheese Triple Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.288: Cheese Siwss Triple Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.289: Cheese Zigiddy Bops

รายการคนกลองคุยกัน Ep.290: Cheese-Single

รายการคนกลองคุยกัน Ep.291: Cheese Flamacue-Diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.292: Cheeseacue

รายการคนกลองคุยกัน Ep.293: Cheeseacue Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.294: Cheeseacue Five

รายการคนกลองคุยกัน Ep.295: Cheeseacue Diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.296: Cheeseafla

รายการคนกลองคุยกัน Ep.297: Cheeseafladdle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.298: Cheeseasingle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.299: Cheesy Pancakes

รายการคนกลองคุยกัน Ep.300: Chewbacca-DIddle

© 2018 by Kasem Thipayametrakul. Update Dec, 2020 www.kasem.org