รายการคนกลองคุยกัน Ep.241: Tu-Chada, Tu-Cheese, Tu-Charles

รายการคนกลองคุยกัน Ep.242: Twelve Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.243: Twisted Swissterz

รายการคนกลองคุยกัน Ep.244: Flama-Flama-Flam Tap

รายการคนกลองคุยกัน Ep.245: Flama-Flama-Flam Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.246: Buguda Chickens

รายการคนกลองคุยกัน Ep.247: Buzzadiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.248: Cheese 3-2-1

รายการคนกลองคุยกัน Ep.249: Cheese 3-2-1(Another Varistion)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.250: Cheese Berger

รายการคนกลองคุยกัน Ep.251: Cheesecha

รายการคนกลองคุยกัน Ep.252: Cheese Chutichuhs

รายการคนกลองคุยกัน Ep.253: Cheese Chain

รายการคนกลองคุยกัน Ep.254: Cheese Chutra Cheese

รายการคนกลองคุยกัน Ep.255: Cheese Doctoral Thesis