รายการคนกลองคุยกัน Ep.16: Finger Left hand

รายการคนกลองคุยกัน Ep.17: Triplet

รายการคนกลองคุยกัน Ep.18: Anatomy & Yoga for Percussion

รายการคนกลองคุยกัน Ep.19: Buzzroll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.20: Groove

รายการคนกลองคุยกัน Ep.21: Dynamic

รายการคนกลองคุยกัน Ep.22: Swiss-A-Diddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.23: Rudiments Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.24: 6/8 12/8

รายการคนกลองคุยกัน Ep.25: Rudiment Paradiddle 1

รายการคนกลองคุยกัน Ep.26: Rudiment Paradiddle 2

รายการคนกลองคุยกัน Ep.27: SoniClear Bearing Edge

รายการคนกลองคุยกัน Ep.28: Paradiddle-diddle Part 1

รายการคนกลองคุยกัน Ep.29: Paradiddle-diddle Part 2

รายการคนกลองคุยกัน Ep.30: Paradiddle-diddle Part 3