รายการคนกลองคุยกัน Ep.46: Flammed 3-2-1’s (Another Variation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.47: Berger Lesson 25

รายการคนกลองคุยกัน Ep.48: Eggbeaters

รายการคนกลองคุยกัน Ep.49: Flammed Mill

รายการคนกลองคุยกัน Ep.50: Flam Triple Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.51: Slurred Six Stroke Roll

รายการคนกลองคุยกัน Ep.52: Flam Beaters

รายการคนกลองคุยกัน Ep.53: Swiss Army Triplet

รายการคนกลองคุยกัน Ep.54: Inverted 3’s

รายการคนกลองคุยกัน Ep.55: Reverse Paradiddle-diddle (Type B)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.56: Horsey

รายการคนกลองคุยกัน Ep.57: Irish Five

รายการคนกลองคุยกัน Ep.58: Chutuddas

รายการคนกลองคุยกัน Ep.59: Fubars (Bill Bachman's Variation)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.60: Fubars (Jeff Queen's Variation)