รายการคนกลองคุยกัน Ep.91: Flow Five

รายการคนกลองคุยกัน Ep.92: Paradiddle Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.93: Paradiddle Didle Herta

รายการคนกลองคุยกัน Ep.94: Inverted Flam Tap

รายการคนกลองคุยกัน Ep.95: Cheese Inverts

รายการคนกลองคุยกัน Ep.96: Flam Beats

รายการคนกลองคุยกัน Ep.97: Five Stroke Paradiddle Rudy Mental

รายการคนกลองคุยกัน Ep.98: Inverted Inverted Cheese

รายการคนกลองคุยกัน Ep.99: Inverted Paradiddle

รายการคนกลองคุยกัน Ep.100: Para Flam-Flam

รายการคนกลองคุยกัน Ep.101: Nuttchada

รายการคนกลองคุยกัน Ep.102: One Handed Flam Drag

รายการคนกลองคุยกัน Ep.103: Tacha-Chada

รายการคนกลองคุยกัน Ep.104: Walt-Diddle (Regular)

รายการคนกลองคุยกัน Ep.105: Zigiddy Bops